صفحات سیمانی  الیاف‌دار

صفحات سیمانی  الیاف‌دار که با نام فایبر سمنت برد شناخته می شوند، مخلوط همگنی از سلیس و الیاف سلولزی معدنی هستند که با آب ترکیب شده و در فرآیند هات چک Hotschek تولیدشده و در نهایت به صورت هوا خشک AirCure یا با دستگاه اتوکلاو عمل‌آوری و قابل استفاده می شوند.

این صفحات دارای خواص مکانیکی و مقاومتی بالایی می‌باشند که با توجه به وجود الیاف سلولزی ترکیبی در آنها این مقدار افزوده شده و باعث افزایش مقاومت این صفحات در برابر تنش‌های فشاری و کششی  ناشی از تغییرات دما و بروز عیوب مختلف همچون ترک خوردگی و اعوجاج می‌شود.

فایبر سمنت برد با داشتن چگالی مناسب و ضخامت های متفاوت می تواند در  تمامی اجزای ساختمان از جمله نمای بیرونی، پوشش دیوار داخلی، سقف کاذب و همچنین کف کاذب (برای عبور تاسیسات) قابل استفاده باشد.